Frågan om att myndigheter ska ta hjälp av Försäkringskassan och dra nytta av deras statliga it-drift i stor skala blir en allt hetare potatis. Ett antal myndigheter är redan klara med sitt beslut om att de ska nyttja Försäkringskassans tjänst.

Efterfrågan på en säker statlig it-drift ökade så klart efter den omtalade outsourcingaffären som Transportstyrelsen gjort med IBM. Och efter att Konkurrensverket nu gjort ett tydligt ställningstagande i frågan huruvida det krävs en upphandling eller ej när myndigheter ska hjälpa varandra lär det bli fler intressenter som blickar mot Sundsvall, där Försäkringskassan har sin drift.

Planerna på att staten nu ska utmana branschen på it-driftmarknaden har så klart inte gått obemärkt förbi, och de stora outsourcingleverantörer som jobbar mot offentlig sektor har varit högljudda i sin kritik. Men vad säger man på myndighetssidan?

En av de första myndigheterna som tagit plats och låtit Försäkringskassan hantera it-driften är den nystartade Myndigheten för digital förvaltning, Digg. Chanett Edlund, chef för Enheten för lednings- och verksamhetsstöd på Digg, säger att det blev ett ganska naturligt val, inte minst tack vare geografisk närhet.

– Försäkringskassan har ett uppdrag från regeringen att erbjuda samordnad och säker it-drift för lämpliga myndigheter. Myndigheten för digital förvaltning är en liten myndighet och dessutom satta att samordna digitalisering i offentlig förvaltning och vad är bättre än att börja med sig själva, säger hon.

– Därför blev det ett naturligt val att lägga driften hos Försäkringskassan utifrån storleken på myndigheten, möjligheten till samverkan inom staten samt fördelen att båda myndigheterna finns lokaliserade till Sundsvall.

Även Barnombudsmannen har lockats av statlig stordrift i Sundsvall. I det här fallet handlar det om en liten myndighet, lokaliserad i Stockholm och med cirka 30 anställda. Deras flytt av driften pågår just nu för fullt och man räknar med att det ska vara igång på allvar i februari.

– Digg väljer att lägga sin drift direkt där. Vi kommer att vara den första myndigheten som går in hos Försäkringskassan, som tidigare har haft drift utifrån, säger Kristina Geiger, chef för enheten för Förvaltning och Verksamhetsstöd, på Barnombudsmannen vars tidigare driftleverantör var Idenet.

Hur resonerade ni när ni valde den statliga varianten?
– Vårt tidigare avtal löpte ut i samband med att vi såg över hela vår digitalisering och då föll det sig naturligt. Vi är en liten myndighet, så för oss är det bra om vi kan dra nytta av deras storlek och kompetens.

Och ni har inte behövt göra någon upphandling?
– Först kom regeringsuppdraget och sedan har vi följt Konkurrensverkets rekommendationer. I och med att vi är samma juridiska person gjorde vi en överenskommelse om att de tar över vår it-drift, säger Kristina Geiger.

En annan myndighet som nyligen tecknat nytt avtal för sin it-drift är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som har 700 medarbetare, och finns representerat på sex orter: Umeå, Stockholm, Örebro, Göteborg, Jönköping och Malmö.

IVO har haft sin it outsourcat tidigare, och nu blev det inte det nya statliga alternativet, utan man genomförde ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal. Avtalet blev klart i januari och driften kommer att skötas av Candidator DGC under de kommande fyra åren.

– Det låg inte rätt i tiden. Vi hade en tajt tidsplan på grund av att vårt tidigare avtal kommer att löpa ut, och vi bedömde att det inte fanns möjlighet att få driften via Försäkringskassan i tid, säger IVO:s it-chef Sofia Palmér, och poängterar att det var behovet som styrde valet och inget annat.

Frågan om statlig eller privat drift har inte varit aktuell att ta ställning till.

– Det har vi inte funderat närmare kring. Den stora frågan för oss har varit att få en kvalitetssäkrad leverans i tid. Utan it fungerar inte verksamheten. Sedan ville vi dela upp leveransen. Vi har haft en stor leverantör tidigare, nu styckade vi vår leverans i flera delar.