Håller din chef måttet?

Har du en chef som sällan talar personligen med medarbetarna eller som skriver alltför korthuggna mejl? Ja, då kan du ha en chef som helt enkelt inte duger.

3252367895.jpg

Det är Wall Street Journal som listat fem tecken på dåligt ledarskap:

1. Nästan alla mejl som chefen skickar är ett ord långt – ”ja” eller ”nej”. För medarbetaren kan svaret framstå provocerande och istället uppfattas som att chefen söker en konflikt. Chefen bör åtminstone svara i hela meningar och skriva ”hälsningar”.

2. Pratar sällan en och en med medarbetarna. Det kan vara bra att kommunicera via email, men för chefen kan det också bli ett sätt att slippa diskussioner och konflikter. Även om det är tufft att vara chef ibland så är det enda sättet att vinna förtroendet bland medarbetarna just att prata direkt med dem.

3. Dina medarbetare är sjuka – ofta. Anställda tenderar att låtsas vara sjuka för att slippa en dålig chef. Men det finns också bevis för att en dålig chef kan vara dålig för hälsan. En svensk studie från 2008 bland 3000 män visar att de som säger sig haft en dålig chef under en tidsperiod på över 10 år löper 20 till 40 procent högre risk att drabbas av en hjärtattack.

4. Din grupp jobbar övertid men ändå hålls inte deadlines. Framförallt nya chefer tenderar att ge orimliga deadlines.

5. Chefen höjer rösten. Att höja rösten, även om chefen inte skriker, kan det sänka arbetsmoralen. De anställda känner sig förtryckta och undviker chefen om det uppstår några problem.