Kommunicerar med olaglig utrustning

Konkurrensverket fortsätter att lämna in ansökningar om upphandlingsskadeavgift. Den här gången är det Förvaltningsrätten i Växjö som fått ta emot en ansökan med krav på att Kustbevakningen ska bötfällas.

3728172969.jpg

Konkurrensverket hävdar att Kustbevakningen gjort en otillåten direktupphandling när man införskaffade 45 kommunikationsradioapparater för 395 000 kronor från Furuno. Istället för att göra en konkurrensutsättning med annonsering enligt lagen om offentlig upphandling vände sig Kustbevakningen till fem utvalda återförsäljare.

Andra potentiella leverantörer fick därmed inte möjlighet att lägga anbud. Kustbevakningen har hävdat att det endast fanns en leverantör (Motorola) av den utrustning som behövdes, och att någon offentlig upphandling därför inte behövde genomföras.

Enligt Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket, fanns det ett flertal återförsäljare av utrustningen:

– Då kan man inte hävda att det bara finns en leverantör. Undantaget för tekniska skäl kan inte användas i sådana fall, säger han.

Med en budget på runt en miljard kronor per år är Kustbevakningen en stor köpare av varor och tjänster. Det medför enligt Konkurrensverket ett stort ansvar.

– Att myndigheten tidigare gjort sig skyldigt till liknande överträdelser av lagen om offentlig upphandling är en försvårande omständighet i detta fall.

I sin ansökan (pdf) kräver Konkurrensverket böter på 35 000 kronor, knappt 10 procent av kontraktsvärdet. Hittills har ingen av verkets ansökningar om upphandlingsskadeavgift avgjorts av domstol.