Med dagens digitala kommunikationsverktyg blir det allt vanligare att jobb och fritid flyter ihop – inte minst ur den aspekten att människor läser sina jobbmejl på fritiden.

Nu har fackförbundet Unionen gjort en stor undersökning om hur vanligt detta faktiskt är.

Denna visar att nästan hälften, närmare bestämt 44 procent, mycket riktigt läser sina jobbmejl en eller flera gånger varje dag när de är lediga.

Samtidigt svarar 34 procent att de antingen inte alls läser jobbmejl under ledigheten eller att det sker mer sällan än varje vecka.

Martin Linder som är förbundsordförande för Unionen säger i en kommentar till undersökningen:

– Arbetslivet är mer flexibelt i dag och det är bra. Men det innebär även att många tjänstemän är ständigt nåbara och att gränsen mellan arbetstid och fritid suddas ut. Att tänka på jobbet och känna att man aldrig är riktigt ledig minskar möjligheten till vila och återhämtning. Det är ohållbart i längden.

Sju av tio tjänstemän som läser jobbmejl på fritiden uppger att de gör det för att skapa kontroll över sin arbetssituation. Nästan tre av tio säger att de gör det för att hinna med sina arbetsuppgifter.

En av fem kan helt enkelt inte låta bli.

– Tillgänglighet är en viktig del av den psykosociala arbetsmiljön och det är arbetsgivarens ansvar att sätta tydliga gränser för om och när den anställde förväntas vara tillgänglig utanför arbetstid. Med hjälp av till exempel en mobil- och mejlpolicy på arbetsplatsen vet alla medarbetare när de förväntas vara tillgängliga på mobil och mejl, säger Martin Linder.

Totalt har 2 483 personer svarat på undersökningen.