Friades trots verkets gryningsräd

I september 2014 genomförde Konkurrensverket en gryningsräd efter de misstänkt Sundsvall Energi och Umeå Energi för kartellsamarbete. Nu, ett år senare, har utredningen lagts ner.

Bekymmersamt prisfokus på städ

Alltför stor vikt vid priset och kostnadsdrivande krav som inte följs upp. Den salvan avlossas mot offentliga upphandlare i städ- och servicebranschens årsrapport för 2015.

Högsta instans underkänner förhandling

Högsta förvaltningsdomstolen underkänner Sundsvalls kommuns upphandling av laboratorietjänster. Detta eftersom kommunens sätt att förhandla bedöms ge anbudsgivarna information om konkurrerande anbud.

Små företag kan bättre

Företagarnas Ulrica Dyrke tycker att det är positivt, men inte oväntat, att många små företag deltar i offentliga upphandlingar. Med uppdelning av stora kontrakt, relevanta krav och mer dialog tror hon att intresset skulle kunna öka ytterligare.

Kils LOU-övertramp – inget nytt under solen

Kils kommun har vid ett flertal tillfällen brutit mot upphandlingslagstiftningen. Konkurrenskommissionen har identifierat konsultköp för cirka 2,4 miljoner kronor som skett utan konkurrensutsättning.

Trafikverket och NCC är flitigast

Trafikverket annonserade inte färre än 888 upphandlingar samtidigt som NCC Construction besvarade 630 stycken. De båda står i en klass för sig när Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten summerar upphandlingsåret 2014.

Köp för 170 miljoner utan konkurrens

Region Sjælland konkurrensutsatte inte IT-köp för närmare 170 miljoner kronor. Enligt en inköpsanalys som Rambøll gjort i spåren av Danmarks kanske största mutaffär hamnade beställningarna direkt hos Atea.

Motionärer vill ha innovation och funktion

Ett antal av de motioner som nu lämnas till riksdagen går på temat upphandling. Fler innovationsupphandlingar, förbättrad statistik, färre begränsande krav och mer resurser till uppföljning hör till önskemålen.

Fritt val ger nöjdare kunder

Sju bolag kommer att konkurrera om resenärerna med färdtjänsttillstånd i Stockholms län. Enligt Fredrik Wallén har målet med upphandlingen varit att förbättra kvaliteten för att så många som möjligt ska bli nöjda med sina resor.

Akademiska Hus får prövningstillstånd

Akademiska Hus har lyckats få ett av Högsta förvaltningsdomstolens förhållandevis få prövningstillstånd. Fastighetsbolaget för en långdragen kamp med Konkurrensverket om huruvida man ska betraktas som en upphandlande myndighet eller inte.

Lång avtalstid hämmar konkurrensen

Sju år är en alldeles för lång avtalstid vid upphandling av taxitransporter. Det anser Konkurrenskommissionen som pekar på att en så pass lång kontraktstid är mycket negativ för den lokala konkurrensen.

Taxin är framkörd

Statens inköpscentrals upphandling av taxiresor vanns av Mycab. Själva transporterna kommer att utföras av lokala taxibolag inom Svea Taxi Allians.

Helikoptrar stör marknaden

Flygbranschen ser med oblida ögon på att svenska landsting etablerar egen flyg- och helikopterverksamhet. Konkurrensverket ska nu pröva om detta stör en fungerande marknad.

Gym och spa – inget lagbrott

Marknadsdomstolen slår fast att Strömstads badanstalts gym- respektive spaverksamhet inte ryms inom ”den allmänna kompetensen”. Det innebär dock inte automatiskt att det kommunägda bolaget brutit mot lagen.

Badanstalten – olaglig men inte förbjuden

Marknadsdomstolen förbjuder inte den kommunalägda badanstalten i Strömstad. Även om Konkurrensverket ville se ett förbud menar domstolen att effekterna på konkurrensen inte är tillräckligt negativa.

Ångrade sig – upphandling krävs

Trafikverket avbröt sin upphandling när Nextjet ville driva kommersiell trafik på sträckan mellan Lycksele och Stockholm/Arlanda. I elfte timmen ändrar sig nu flygbolaget, vilket tvingar fram en korttidsupphandling.

Krattar för storbolagen

Falu kommun krattar för storföretagen genom att ställa krav som små entreprenörer inte kan nå upp till. Roger Ilbäcks vill därför att kommunen avbryter och gör om upphandlingen av drift och underhåll av utemiljö.

Avbryter efter strategisk anbudsgivning

Värmlandstrafik avbryter sin upphandling av servicetrafik för att senare komma tillbaka med ett omarbetat förfrågningsunderlag. Enligt företagets vd Lars Bull beror det på strategisk anbudsgivning som kan stå i strid med lagen.

Ensamrätt håller inte

Flen ville vässa det pedagogiska arbetet i kommunens skolor. Konkurrensverket anser dock att kommunen köpt utbildningstjänsterna vid sidan av lagen.

”Upphandlingsdirektivet på spåret”

Upphandlingsdirektivet kommer att införas våren 2016. Det beskedet lämnade regeringen genom civilminister Ardalan Shekarabi igår i riksdagen som svar på en centerpartistisk interpellation.

Dags att upphandla typhus

Upphandling av nyckelfärdiga typhus skulle innebära fler anbud i de allmännyttiga bostadsföretagen nybyggnadsprojekt. Det konstateras i en färsk rapport från Konkurrensverket.

Konkurrensverket kan få mer makt

Konkurrensverket kan komma att få utökad beslutanderätt när det kommer till sanktioner vid konkurrensöverträdelser. En statlig utredning under ledning av kammarrättsrådet Eva Edwardsson har just tillsatts.

Avbryter felformulerad upphandling

Samsung hotade med att överpröva ännu en upphandling med krav som styr mot Apples produkter. Mediapoolen lyssnar på kritiken och avbryter de delar av sin datorupphandling som rör surfplattor.

Södertörns högskola handlade fel

Södertörns högskola har brutit mot lagen om offentlig upphandling när tjänster köptes in för ett förändringsprojekt. Det konstaterar Konkurrensverket i ett tillsynsärende.

Tydligare regler för gryningsräder

Konkurrensverkets arbetssätt vid oanmälda platsundersökningar, så kallade gryningsräder, är på väg att förtydligas. Regeringen föreslår lagändringar från kommande årsskifte.

Dags att dela på upphandlingarna

Konkurrensverket slår ett slag för delade upphandlingar. Verkets generaldirektör Dan Sjöblom vill på bland annat detta sätt locka små och medelstora företag att lämna anbud i livsmedelsupphandlingar där konkurrensen idag är dålig.

Ännu en Ipad-upphandling överprövad

Samsung fortsätter att överpröva upphandlingar av surfplattor där det ställs krav på Apples operativsystem Ios. Den här gången riktas strålkastaren mot Mediapoolen som ägs av kommuner i Västra Götaland.

Formell underrättelse – full med kritik

Borås stad bryter enligt EU-kommissionen mot unionens upphandlingsbestämmelser. I en formell underrättelse kritiserar kommissionen Sverige för att inte följa bestämmelserna kring offentlig upphandling.