Högsta instans underkänner förhandling

Överprövning | 2015-11-12

Högsta förvaltningsdomstolen underkänner Sundsvalls kommuns upphandling av laboratorietjänster. Detta eftersom kommunens sätt att förhandla bedöms ge anbudsgivarna information om konkurrerande anbud.

Små företag kan bättre

2015-10-21

Företagarnas Ulrica Dyrke tycker att det är positivt, men inte oväntat, att många små företag deltar i offentliga upphandlingar. Med uppdelning av stora kontrakt, relevanta krav och mer dialog tror hon att intresset skulle kunna öka ytterligare.

Trafikverket och NCC är flitigast

2015-10-19

Trafikverket annonserade inte färre än 888 upphandlingar samtidigt som NCC Construction besvarade 630 stycken. De båda står i en klass för sig när Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten summerar upphandlingsåret 2014.

Köp för 170 miljoner utan konkurrens

IT | 2015-10-12

Region Sjælland konkurrensutsatte inte IT-köp för närmare 170 miljoner kronor. Enligt en inköpsanalys som Rambøll gjort i spåren av Danmarks kanske största mutaffär hamnade beställningarna direkt hos Atea.

Fritt val ger nöjdare kunder

Transport och trafik | 2015-09-30

Sju bolag kommer att konkurrera om resenärerna med färdtjänsttillstånd i Stockholms län. Enligt Fredrik Wallén har målet med upphandlingen varit att förbättra kvaliteten för att så många som möjligt ska bli nöjda med sina resor.

Akademiska Hus får prövningstillstånd

Akademiska Hus har lyckats få ett av Högsta förvaltningsdomstolens förhållandevis få prövningstillstånd. Fastighetsbolaget för en långdragen kamp med Konkurrensverket om huruvida man ska betraktas som en upphandlande myndighet eller inte.

Helikoptrar stör marknaden

Vård och omsorg | 2015-08-20

Flygbranschen ser med oblida ögon på att svenska landsting etablerar egen flyg- och helikopterverksamhet. Konkurrensverket ska nu pröva om detta stör en fungerande marknad.

Gym och spa – inget lagbrott

2015-08-12

Marknadsdomstolen slår fast att Strömstads badanstalts gym- respektive spaverksamhet inte ryms inom ”den allmänna kompetensen”. Det innebär dock inte automatiskt att det kommunägda bolaget brutit mot lagen.

Badanstalten – olaglig men inte förbjuden

2015-08-06

Marknadsdomstolen förbjuder inte den kommunalägda badanstalten i Strömstad. Även om Konkurrensverket ville se ett förbud menar domstolen att effekterna på konkurrensen inte är tillräckligt negativa.

Ångrade sig – upphandling krävs

Transport och trafik | 2015-08-05

Trafikverket avbröt sin upphandling när Nextjet ville driva kommersiell trafik på sträckan mellan Lycksele och Stockholm/Arlanda. I elfte timmen ändrar sig nu flygbolaget, vilket tvingar fram en korttidsupphandling.

Krattar för storbolagen

2015-07-23

Falu kommun krattar för storföretagen genom att ställa krav som små entreprenörer inte kan nå upp till. Roger Ilbäcks vill därför att kommunen avbryter och gör om upphandlingen av drift och underhåll av utemiljö.

Avbryter efter strategisk anbudsgivning

Transport och trafik | 2015-06-29

Värmlandstrafik avbryter sin upphandling av servicetrafik för att senare komma tillbaka med ett omarbetat förfrågningsunderlag. Enligt företagets vd Lars Bull beror det på strategisk anbudsgivning som kan stå i strid med lagen.

Ensamrätt håller inte

2015-05-29

Flen ville vässa det pedagogiska arbetet i kommunens skolor. Konkurrensverket anser dock att kommunen köpt utbildningstjänsterna vid sidan av lagen.

”Upphandlingsdirektivet på spåret”

2015-05-20

Upphandlingsdirektivet kommer att införas våren 2016. Det beskedet lämnade regeringen genom civilminister Ardalan Shekarabi igår i riksdagen som svar på en centerpartistisk interpellation.

Dags att upphandla typhus

2015-05-15

Upphandling av nyckelfärdiga typhus skulle innebära fler anbud i de allmännyttiga bostadsföretagen nybyggnadsprojekt. Det konstateras i en färsk rapport från Konkurrensverket.

Konkurrensverket kan få mer makt

2015-05-06

Konkurrensverket kan komma att få utökad beslutanderätt när det kommer till sanktioner vid konkurrensöverträdelser. En statlig utredning under ledning av kammarrättsrådet Eva Edwardsson har just tillsatts.

Avbryter felformulerad upphandling

2015-04-27

Samsung hotade med att överpröva ännu en upphandling med krav som styr mot Apples produkter. Mediapoolen lyssnar på kritiken och avbryter de delar av sin datorupphandling som rör surfplattor.

Södertörns högskola handlade fel

2015-04-23

Södertörns högskola har brutit mot lagen om offentlig upphandling när tjänster köptes in för ett förändringsprojekt. Det konstaterar Konkurrensverket i ett tillsynsärende.

Tydligare regler för gryningsräder

2015-04-16

Konkurrensverkets arbetssätt vid oanmälda platsundersökningar, så kallade gryningsräder, är på väg att förtydligas. Regeringen föreslår lagändringar från kommande årsskifte.

Dags att dela på upphandlingarna

2015-04-15

Konkurrensverket slår ett slag för delade upphandlingar. Verkets generaldirektör Dan Sjöblom vill på bland annat detta sätt locka små och medelstora företag att lämna anbud i livsmedelsupphandlingar där konkurrensen idag är dålig.

Formell underrättelse – full med kritik

2015-03-27

Borås stad bryter enligt EU-kommissionen mot unionens upphandlingsbestämmelser. I en formell underrättelse kritiserar kommissionen Sverige för att inte följa bestämmelserna kring offentlig upphandling.